Quelle est la différence ? Czasownik échapper

W poprzednich wpisach z cyklu “Jaka jest różnica?” podkreślałam często, że czasowniki francuskie łączą się z przyimkami (à lub de) i od nich uzależniają swoje znaczenie. Dziś chciałabym wspomnieć o czasowniku échapper, który może występować samodzielnie lub z przyimkami i przez to przyjmować różne znaczenia.

  1. échapper à – uciekać przed, uniknąć czegoś

Przykłady:

Miraculeusement elle a échappé à la mort – cudem uniknęła śmierci.

Il a échappé à la responsabilité penale uniknął odpowiedzialności karnej.

Échapper à un danger – uciec przed niebezpieczeństwem.

      2.   s’échapper de – uciekać

(w tym wypadku dochodzi nam jeszcze zwrotność)

Przykłady:

La coupable a tenté de s’échapper du lieu de l’accident – winny próbował uciec z miejsca wypadku.

Un oiseau s’est échappé d’une cage – Ptak uciekł z klatki.

Il s’est échappé de prison – On uciekł z więzienia.

Synonimy: s’évader, prendre la fuite