Quelle est la différence ? déguster vs. savourer

Dziś postanowiłam wyjaśnić różnicę pomiędzy słówkami déguster oraz savourer o którą zapytała mnie na ostatniej lekcji jedna z moich Uczennic 🙂

Na początku warto podkreślić, że czasowniki te mają wspólny mianownik a mianowicie czasownik goûter (smakować, kosztować, skosztować).

Déguster = skosztować czegoś, aby dowiedzieć się jaka jest jakość potrawy, jaki jest jej smak;

Przykłady:

Lors de notre dernière visite à Strasbourg, nous avons dégusté des escargots à l’alsacienne dans un restaurant. – Podczas naszej ostatniej wizyty w Strasbourgu, w restauracji skosztowaliśmy ślimaków po alzacku.

Nous allons d’abord vous apprendre comment déguster et décrire un vin – Najpierw nauczymy państwa jak degustować i opisywać wino. 

Savourer = delektować się; kosztować powolnie i  z uwagą aby przedłużyć przyjemność smaku czy jakiegoś doznania. (savourer = goûter l’instant = smakować chwilę)

Przykłady:

Il est  important de manger lentement et de savourer son repas – To ważne, aby jeść powoli i delektować się swoim posiłkiem.

Pour être heureux, c’est important d’apprendre à savourer le plaisir qui s’offre à nous sans penser à ce qu’on pourrait vivre autrement  – aby być szczęśliwym, ważne jest aby delektować się przyjemnością, która jest nam dana, bez rozmyślania nad tym jak moglibyśmy żyć inaczej.

Advertisements